Η FAI Automotive plc, είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους διανομείς ανταλλακτικών αυτοκινήτων της Βρετανίας. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με το εμπορικό σήμα FAI, που καλύπτει ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά φορτηγά.

Διανέμει σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω ενός δικτύου τοπικών προμηθευτών.

Επίσης έχει ένα συνεχώς αυξανόμενο τμήμα εξαγωγής που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Εκμεταλλευόμενοι ένα χώρο συνολικής επιφάνειας 67.500 τετραγωνικών μέτρων, η τρέχουσα γκάμα των προϊόντων μας αποτελείται από περισσότερους από 40.000 αριθμούς ανταλλακτικών, καλύπτοντας 100+ κατασκευαστές οχημάτων και ανά πάσα στιγμή, το μέσο αποθεματικό των ανταλλακτικών μας ανέρχεται σε πάνω από 5.000.000 τεμάχια.

Η επιτυχία των ανταλλακτικών με τον brand FAI, έχει επιτευχθεί με τη διατήρηση ορισμένων βασικών αρχών:

 

  • Τεχνική Αριστεία σε όλα μας τα προσφερόμενα προϊόντα
  • Προϊόντα ποιότητας, κατόπιν ενδελεχών ελέγχων και ανάπτυξη τεχνολογιών για την καλύτερη λειτουργία του κινητήρα.
  • Εξαιρετική αναλογία ποιότητας σε σχέση με την χρηματική αξία.
  • Εξαιρετικά ποιοτικές σχέσεις με τους πελάτες μας.

Η FAI Automotive, κατασκευάζει, προμηθεύει, αποθηκεύει, συσκευάζει και διανέμει εξαρτήματα αυτοκινήτων αντικατάστασης με το πρόγραμμα "all-make" με τα εμπορικά σήματα FAI και Camtec, που καλύπτουν ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Δεσμεύεται και διατηρεί ένα εγγεγραμμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που να πληροί τις απαιτήσεις του ISO 9001: 2015.

 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση ικανοποίησης του πελάτη με:

  • Επεξεργασία πελατών με σεβασμό και με επαγγελματικό τρόπο.
  • Ανταπόκριση έγκαιρα και με ακρίβεια στα ερωτήματα και παραγγελίες των πελατών.
  • Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία στους πελάτες της.
  • Διασφάλιση ότι η διοίκηση και το προσωπικό εκπαιδεύονται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Εταιρείας και των πελατών της.
  • Να προσπαθεί συνεχώς να ανταποκρίνεται και, όπου είναι δυνατόν, να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών.

Λειτουργούμε με τον καθορισμό στόχων και στόχων για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η διοίκηση εξετάζει περιοδικά τα επιτεύγματα σε σχέση με αυτούς τους στόχους και στόχους και επιδιώκει συνεχώς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς μας ορίζεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, στις Διαδικασίες Ποιότητας Λειτουργίας και στα υποστηρικτικά έγγραφα.

Αυτή η Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται και γίνεται κατανοητή από το προσωπικό της Εταιρείας. Έχει επανεξεταστεί περιοδικά για συνεχή καταλληλότητα για την ικανοποίηση των αναγκών της Εταιρείας, των πελατών, άλλων ενδιαφερομένων μερών και του ISO 9001

 

Σχετικές πληροφορίες: https://www.faiauto.com/